უსაფრთხო ინტერნეტის დღე” – 2020

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეუერთდა მსოფლიო ინციატივას – „უსაფრთხო ინტერნეტის დღე“-ს აღნიშვნას (Safer Internet Day – SID) და სამშაბათს,  11 თებერვალს, 1800 საათზე ონლაინ ჩაერთო თსუ-ს I კორპუსში, მელიქიშვილის სახელობის 115 აუდიტორიაში გამართულ „უსაფრთხო ინტერნეტის დღის“ მორიგ ღონისძიებას.

„უსაფრთხო ინტერნეტის დღის“ მიზანი იყო ისეთი უსაფრთხო და უკეთესი ინტერნეტის შექმნა, სადაც თითოეულ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა გამოიყენოს ტექნოლოგიები პასუხისმგებლობის, სხვებისადმი პატივისცემის, კრიტიკული მიდგომის და შემოქმედებითი აზროვნების საფუძველზე. მოძრაობა ცდილობს ხმა მიაწვდინოს ბავშვებს, ახალგაზრდებს, მშობლებს, მასწავლებლებს, განათლების და სოციალური სფეროს მუშაკებს, ასევე ბიზნესებს, პოლიტიკოსებს და სხვა პასუხისმგებელ პირებს რათა ყველამ თავისი წვლილი შეიტანოს უკეთესი ინტერნეტის ჩამოყალიბებაში..
მომხსენებლები იყვნენ:
თამარა ჩაკვეტაძე – ბავშვთა და მოზარდთა გენდერული სოციალიზაციის მკვლევარი/განათლების პროგრამების სპეციალისტი/მშობლობის ტრენერი
სანდრო ქარუმიძე – ISOC (Internet Society)-ის წევრი გვანცა გრიგოლია – IT უსაფრთხოების მენეჯერი “თიბისი დაზღვევა”
დაინტერესებული პირებისთვის ღონისძიების ნახვა შესაძლებელია  ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის Facebook გვერდზე  https://www.facebook.com/NSLGeorgia/

გლობალური, საზოგადოებრიობის მიერ წარმართული „უსაფრთხო ინტერნეტის დღე“ წაახალისებს ყველას რომ გაერთიანდეს და თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში რისთვისაც ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს.

 

სამუშაო შეხვედრა ახალი საბიბლიოთეკო სერვისებისა და მათი გამოყენების შესახებ

2019 წლის 28 ნოემბერს, მოსამზადებელი კურსებისა და ქართული ფილოლოგიის სტუდენტებს სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ტექნიკურმა ხელმძღვანელმა, ხათუნა კვინცხაძემ სასიამოვნო სიახლე გააცნო. კერძოდ, სამეცნიერო ბიბლიოთე

კაში დასრულდა შიდა ქსელის მოწყობა, რომელიც უნივერსიტეტის სამივე კორპუსში არსებულ ლიტერატუ

რას აერთიანებს. შესაბამისად, სტუდენტებს 15 000-მდე წიგნის ელექტრონული ვერსიაზე აქვთ წვდომა. ნაჩვენები იყო თუ როგორ უნდა მოიძიონ, საძიებო ველის გამოყენებით, სასურველი ელექტრონუ

ლი რესურსი. მათ შეუძლიათ, როგორც ბიბლიოთეკაში განთავსებული კომპიუტერებით მუშაობა, ასევე მათთვის საინტერესო სახელმძღვანელოს ჩამოტვირთვა. გარდა ამისა, ლიტერატურის გარკვეული რაოდენობა არის ღია წვდომაში საავტორო უფლებების დაცვით, რომლის ნახვას უნივერსიტეტის ვებგვერდზეა (sjuni.edu.ge) შესაძლებელი.

შეხვედრაზე ბიბლიოთეკის წარმომადგენელმა სტუდენტებს მიაწოდა ინფორმაცია პროგრამა Turnitin -ის შესაძლებლობებისა და გამოყენების შესახებ.  სტუდენტებს აუხსნა ის პროცედურები, რაც მათ სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომის წერისას უნდა გაითვალისწინონ, რათა თავიდან აიცილონ პლაგიატის საშიშროება.

სამუშაო შეხვედრა საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენების შესახებ

სტუდენტთა ინფორმირების იზნით, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა აწარმოებს სამუშაო შეხვედრებს სტუდენტებთან.

  5 ნოემბერს 404 აუდიტორიაში შეხვედრა გაიმართა იურიდიული ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის სპეციალობის პირველკურსელებთან . შეხვედრაზე სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ტექნიკურმა ხელმძღვანელმა  ხათუნა კვინცხაძემ, სტუდენტებს გააცნო საბიბლიოთეკო სერვისები და მათი გამოყენების საშუალებები.

სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია საბიბლითეკო ს

ერვისის შესახებ, რომელიც ელექტრონული რესურსებისთვის  შიდა ქსელის განახლებას უკავშირდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა გაციფრულებული რესურსი ხელმისაწვდომია სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ყველა კომპიუტერიდან. ნაჩვევნები იქნა უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე ღია წვდომაში განთავსებული ელექტრონული წიგნები და მათი საძიებო სისტემა.

წარმოდგენილი იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენებისათვის სპეციალურად შექმნილი გზამკვლევი და ინსტრუქციები.

სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად, სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტი EU-ERASMUS+INTEGRITU “აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)” ფარგლებში დანერგილი პლაგიატის ამოცნობის სპეციალური პროგრამა (Turnitin)-ის შესახებ.  

სტუდენტებმა მიიღეს მოკლე ინფორმაცია პლაგიატისა და მასთან ბრძოლის მექანიზმებზე.

აღნიშნული შეხვედრები გაგრძელდება ყველა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის.

ვებინარი  სამეცნიერო ბაზების გამოყენებასთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს, 16:00 საათზე 123- ე აუდიტორიაში,(პირველი კორპუსი) გაიმართა ვებინარი ელსევიერის ბაზების Scopus, Science Direct და Scival Fiunding(Funding Institutional)- ის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ვებინარი მიზნად ისახავდა კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ბაზების მოხმარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას კვლევით და აკადემიურ საქმიანობაში მათი ეფექტურად გამოყენების მიზნით ვებინარს დაესწრო აკადემიურ-სამეცნიერო პერსონალი და სტუდენტები.

დაინტერესებულ პირებს ვთავაზობთ  საპრეზენტაციო მასალას

ტრენინგი თემაზე ”სამეცნიერო კვლევის შედეგებზე ღია წვდომის  პრინციპები და მათი როლი მეცნიერების განვითარებაში..”

24 სექტემბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთკის ტექ. ხელმძღვანელი ხათუნა კვინცხაძე და მესამე კორპუსის (ახალქალაქი) ბიბლიოთეკარი თამარ ბლიაძე, დაესწრო თსუ ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ჩატარებულ ტრენინგს,  რომელიც გაიმართა მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019-ის ფარგლებში

საერთაშორისო კონსორციუმის, EIFL-ის (Electronic Information for Libraries)-მიერ.  ტრენინგი ჩატარდა თემაზე ”სამეცნიერო კვლევის შედეგებზე ღია წვდომის  პრინციპები და მათი როლი მეცნიერების განვითარებაში.”

 ტრენინგი ჩაატარა ღია წვდომის პროგრამის მენეჯერმა, ირინა კუჩმამ. 

სპეციალისტმა ისაუბრა საჯარო და კერძო სექტორში სამეცნიერო პუბლიკაციებზე ღია წვდომის,როგორც მეცნიერებისა და განათლების განვითარების ხელშემწყობი პირობის შესახებ.

 კერძოდ:

🔹 რას გულისხმობს ღია წვდომა;

🔹 როგორ მოვიძიოთ ღია წვდომაში არსებული სამეცნიერო ინფორმაცია;

🔹 როგორ გამოვაქვეყნოთ სამეცნიერო შრომა ღია წვდომის ჟურნალში ან რეპოზიტორიუმში;

🔹 ღია წვდომის მოძრაობის მიღწევები და პრობლემები – გეგმა S (Plan S) და მისი ზეგავლენა

ქართული მეცნიერების განვითარებაზე.

ამავე დღეს გაიმართა ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ღია წვდომის ელექტრონული სერვისების პრეზენტაცია. პრეზენტატორი იყო ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი ირაკლი ღარიბაშვილი,მან ისაუბრა ახლადშექმნილი  ქართული რეპოზიტორიუმის შესახებ, რომელიც გულისხობს რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიების განთავსებას რეპოზიტორიუმის ღია წვდომის ბაზაში. აღნიშნული სერვსისით სარგებლობა უპირატესობას ანიჭებს მკვლევარებს ღია წვდომაში მიიღონ მათთვის სასურველი ეელქტრონული სტატია, ხოლო სტატიის ავტორმა მეტი ციტირება, რადგან რეპოზიტორიუმში განთავსებული რესურსის გამოყენების მაჩვენებელი აისახება Scopus ციტირებისა და აბსტრაქტების უდიდესი საერთაშორისო ბაზებში.

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთკა, უახლოეს მომავალში, გეგმავს ამ ტრენინგის მასალების წარმოდგენას ჩვენი აკადემიური პერსონალისთვის.

ელექტრონული სერვისების განხილვა პირველკურსელებთან

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში 17 სექტემბერს განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველკურსელებთან გაიმართა  მუდლის პროგრამის დაგეგმილი პრეზენტაცია. პრეზენტაცია გამართა სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა დარეჯან ვედიაკოვმა. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო  პროგრამა Moodle-ში რეგისტრაციის, ელექტრონული კურსების არჩევის, ელექტრონული რესურსით სარგებლობის და დავალების შესრულების პროცესები. სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია თუ როგორ უნდა ატვირთონ შესრულებული დავალება  პროგრამა Moodle-ში.

პრეზენტაციაზე ბიბლიოთეკის ტექნიკურმა ხელმძღვანელმა ხათუნა კვინცხაძემ წარმოადგინა პროგრამა Moodle-ში დანერგილი პლაგიატის ამოცნობის სპეციალური პროგრამა (Turnitin), რომელიც  შემუშავებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტი EU-ERASMUS+INTEGRITU ფარგლებში და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლიდან ფუნქციონირებს, სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია, როგორც პლაგიატისა და მასთან ბრძოლის მექანიზმებზე,  ასევე საბიბლიოთეკო სერვისებზე და ელექტრონულ კატალოგ Openbiblio-ზე.

დასასრულს, დარეჯან ვედიაკოვმა წარმოუდგინა სტუდენტებს იმ დავალების ნიმუში, რომელიც შემოწმდება პლაგიატზე.

საქართველოს საბიბლიოთეკო კონსორციუმის  შემოთავაზება

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის „საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმის”  წევრი და ყოველწლიურად ფორმდება  ხელშეკრულება  სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის გადაცემაზე.  ამჟამად  გაგაცნობთ  საქართველოს საბიბლიოთეკო კონსორციუმის მნიშვნელოვანი შემოთავაზებას. 

 

კონსორციუმის  წევრებისათვის მინაცემთა ბაზების SAGE-ისა და Taylor & Francis-ის, არის განსაკუთრებული შემოთავაზება საქართველოსთვის და მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის, მათივე ბაზაზე არსებულ ღია წვდომის ჟურნალებში უფასოდ და 50%იანი ფასდაკლებით ნაშრომების გამოქვეყნების შესახებ.

ჟურნალების ჩამონათვალები იხ. ლინკზე 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aANWO0xoYueY6Q_LQaQYfN7_uA4XYpahL9GZLeRqnVc/edit#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eFXf57jkkRonpFK3kCiIcTCI1BbOZbxm5dUaoRXwP0E/edit#gid=0  

 

გთავაზობთ Eifl-ის მიერ ჩატარებული ტრეინინგის ჩანაწერებს ფასდაკლებით ნაშრომების გამოქვეყნების შესახებ.

https://www.youtube.com/watch?v=5s8nude3kbQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XOXN0kSl95Y&feature=youtu.be 

 

თანდართულ ფაილებში იხილეთ სლაიდები, რომელიც დეტალურად აღწერს ინფორმაცის თუ როგორ არის შესაძლებელი გამოვიყენოთ ეს შემოთავაზება. (იხ.  დანართი 1დანართი 2)

აღნიშნული ინფორმაცია განთავსდება უნივერისტეტის ვებ- გვერდზე და ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე.

გთხოვთ ეს სიახლე გააცნოთ აკადემიურ პერსონალს, დოქტორანტებს და ყველა დაინტერესებულ პირს.

დამატებითი ინფომაციისთვის მიმართეთ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ტექნიკურ ხელმძღვანელს.

 

ტრენინგი  თემაზე სამეცნიერო საქმიანობის გაუმჯობესება ელექტრონული რესურსების გამოყენებით

27 მაისს 1200 საათზე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 კორპუსში სამეცნიერო ბიბლიოთეკამ სტუდენტებთან ჩაატარა ტრენინგი  თემაზე სამეცნიერო საქმიანობის გაუმჯობესება ელექტრონული რესურსების გამოყენებით, განხილული იყო განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიხეილ ბატიაშვილის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს: განათლების რეფორმის ფარგლებში შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და მსოფლიოს უმსხვილეს სამეცნიერო ბაზას – Elsevier-ს შორის თანამშრომლობის ახალი ეტაპის  დაწყებას, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში აკრედიტირებულ ყველა სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს სასწავლებელს, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებსა და კვლევით ცენტრებს Elsevier-ის სამეცნიერო ბაზებზე წვდომა შეუფერხებლად ექნებათ. ტრენინგზე წარმოდგენილი იყო ELSEVIER-ის წამყვან საერთაშორისო ონლაინ გამომცემლობებზე: ScienceDirect® და Scopus ზე წვდომისა და გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება და სწავლება.

განხილული იყო ააიპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის “კონსორციუმი-2017”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების N2019/21 -ით განსაზღვრულ ყველა ელექტრონულ რესურსის შესახებ ინფორმაცია, რეგისტრაციისა და მოხმარების წესები.

 ERASMUS+INTEGRITY-ის (ACADEMIC INTEGRITY FOR QUALITY TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GEORGIA –სწავლისა და სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად აკადემიური ინტეგრაცია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროექტის ფარგლებში –  სტუდენტებს მიეწოდათ პლაგიატისა და მისი პრევენციის შესახებ  ინფორმაცია, წარმოდგენილი იქნა პრეზენტაცია თუ როგორ უნდა განხორციელდეს, პლაგიატის გამოვლენის მიზნით  სტუდენტების მიერ   დავალების ატვირთვა პროგრამის Turnitin გამოყენებით.

23 აპრილი წიგნის საერთაშორისო დღეა!

 

1995 წელს იუნესკომ 23 აპრილი ოფიციალურად გამოაცხადა წიგნისა და საავტორო უფლებების მსოფლიო დღედ და მისი აღნიშვნდა დაიწყო 1996 წლიდან. პირველ რიგში, იუნესკომ ამით მოუწოდა ახალგაზრდებს ეკითხათ რაც შეიძლება მეტი.
სამცხე-ჯავახეთის ახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, წიგნის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, მოეწყო ფონდში არსებული მინიატურული და ახლადშეძენილი წიგნების გამოფენა. დამთვარიელებელს საშუალება ჰქონდა გაცნობოდა უნიკალური წიგნების, როგორც ფიზიკურ მახასიათებლებს ასევე მათ შინაარსს. სპეციალურად ამოიბეჭდა ამ დღისადმი მიძღვნილი საცნობარო მასალები. გამოფენამ სტუდენთა დიდი ინტერესი გამოიწვია.

ბიბლიოთეკაში დედაენის დღე აღინიშნა

14აპრილს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში საქართველოში ქართული ენის დაცვის, დედაენის დღე აღინიშნა.
37 წლის წინ, 1978 წლის ამ დღეს საქართველოს მოსახლეობამ, სტუდენტებმა, ინტელიგენციის წარმომადგენლებთან ერთად კონსტიტუციაში სახელმწიფო ენის შესახებ ჩანაწერის ცვლილების წინააღმდეგ თბილისში, მასობრივი გამოსვლა მოაწყო და წინ აღუდგა საბჭოთა კავშირის გადაწყვეტილებას, საქართველოში ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის გაუქმების შესახებ.
ამ თარიღთან დაკავშირებით, ტრადიციულად, ყოველ წელს, სხვადასხვა ღონისძიება ეწყობა. 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაში მოეწყო ფონდში არსებული უნიკალური წიგნების გამოფენა. სტუდენტებისათვის დაიბეჭდა სპეციალური საცნობარო მასალა, რომელშიც მოკლე ინფორმაცია იყო გადმოცემული, თუ რატომ აღინიშნება დედაენის დღე 14 აპრილს. გამოფენამ დამთვარიელებლების დიდი მოწონება დაიმსახურა.

სამუშაო შეხვედრა განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან

28 მარტს, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გაიმარ

თა სამუშაო შეხვედრა განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალსა და სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის ტექნიკურ ხელმძღვანელს შორის. შეხვედრის მიზანი იყო საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოცოაციასთან დადებული, ახალი 2019 წლის ხელშეკრულების საფუძველზე 

მიღებული, საერთაშორისო ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებთან წვდომისა და გამოყენების შესაძლებლობები

ს შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მიწოდება. აკადემიური პერსონალის მოთხოვნით, პრაქტიკულად შესრულდა ყველა ბაზაში სასურველი ინფორმაციის მოძიება. 

სამეცნიერო ბიბლოთეკა, კვლავ გეგმავს ყველა მსურველისთვის ამ ტიპის შეხვედრების ორგანიზებას.

ტრენინგი თემაზე – სამეცნიერო საქმიანობის გაუმჯობესება ელექტრონული რესურსების გამოყენებით

2019 წლის 19 მარტს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ტექნიკურმა ხელმძღვანელმა ხათუნა კვინცხაძემ ჩაატარა ტრენინგი თემაზე – სამეცნიერო საქმიანობის გაუმჯობესება ელექტრონული რესურსების გამოყენებით. ტრენინგის მიზანი იყო, რომ სტუდენტები გაცნობოდნენ ELSEVIER-ის წამყვან საერთაშორისო ონლაინ გამომცემლობებზე წვდომისა და გამოყენების შესაძლებლობებს, მსოფლიოში ციტირებისა და აბსტრაქტების უდიდესი საერთაშორისო ბაზის ScienceDirect®-ით სარგებლობის წესებს და ააიპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის “კონსორციუმი-2017”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების N2019/21 -ით განსაზღვრულ ყველა ელექტრონულ რესურსზე დაწვრილებით ინფორმაციას.
ასევე წარმოდგენილი იყო პრეზენტაცია თუ როგორ ხორციელდება პლაგიატის გამოვლენის მიზნით, სტუდენტების მიერ დავალების ატვირთვა პროგრამის Turnitin გამოყენებით, უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე განთავსებული ელექტრონული წიგნების გამოყენების წესი და სხვა საბიბლიოთეკო მომსახურების სერვისები

სამუშაო შეხვედრა – სამეცნიერო საქმიანობის გაუმჯობესება ელექტრონული რესურსების გამოყენებით

18 მარტს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 კორპუსში სამეცნიერო ბიბლიოთეკამ ჩაატარა სამუშაო შეხვედრა უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალთან თემაზე სამეცნიერო საქმიანობის გაუმჯობესება ელექტრონულირესურსების გამოყენებით. ინდივიდუალურად განხორციელდა აკადემიურ პერსონალთან   ELSEVIER-ის წამყვან საერთაშორისო ონლაინ გამომცემლობებზე წვდომისა და გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მიწოდება და სწავლება. აკადემიურ პერსონალს მიეწოდა უახლესი ინფორმაცია მსოფლიოში ციტირებისა და აბსტრაქტების უდიდესი საერთაშორისო ბაზის ScienceDirect®-ით სარგებლობის წესებისა და ააიპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის “კონსორციუმი-2017”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების N2019/21 -ით განსაზღვრულ ყველა ელექტრონულ რესურსზე დაწვრილებითი ინფორმაცია.

ასევე წარმოდგენილი იქნა პრეზენტაცია თუ როგორ ხორციელდება, პლაგიატის გამოვლენის მიზნით  სტუდენტების მიერ  ატვირთული დავალების შემოწმება პროგრამის Turnitin გამოყენებით.

სწრაფი წვდომის ბანერები