პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა საყურადღებოდ!

 

პროგრამაზე დარეგისტრირება შესაძლებელია 20 მაისიდან 10 აგვისტოს ჩათვლით უნივერსიტეტის დისტანციური მხარდაჭერით ან/და ონლაინ: www.vet.emis.ge. იხილეთ რეგისტრაციის ინსტრუქცია

კონსულტაციისათვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 591 411 285

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020 წლისთვის აცხადებს მიღებას პროფესიულ პროგრამაზე:

 

პროფესიული პროგრამაპროგრამაზე დაშვების წინაპირობაპროგრამის ხანგრძლივობაადგილების რაოდენობა
1ბუღალტრული აღრიცხვასრული ზოგადი განათლება

69 კვირა.

91 კვირა  – მათთვის, ვინც  სწავლის უფლება მოიპოვეს  რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით.

15

 

ასევე, დაგეგმილია  ახალი პროგრამების დამატება, მათ შორისაა საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები.  რეგისტრაციის უფლება აქვთ საბაზო განათლების მქონე პირებს, რაც სრულდება ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან გათანაბრებული დიპლომის გაცემით.

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის დასრულებამდე (10 აგვისტო) ეტაპობრივად მოგაწვდით სიახლეებს.

სწრაფი წვდომის ბანერები