აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები

აკრედიტებული სადოქტორო პროგრამები!

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

კონკურსი ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე, ივლისი-სექტემბერი    -    შემოსული განცხადებების რაოდენობა

 კონკურსი ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე, აგვისტო-ოქტომბერი

 კონკურსი ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე, ივლისი-ოქტომბერი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას დოქტორანტურაში

 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას მაგისტრატურაში

26.08.2014

eqspedicia 2014 წლის 12-16 აგვისტოს მოეწყო საერთაშორისო...

12.08.2014

DSCN567712 აგვისტო. ექსპედიციის პირველი დღე.
ექსპედიცია დაიწყო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო...

11.08.2014

2014 წლის 12 აგვისტოს, იწყება საერთაშორისო დიალექტოლოგიური ექსპედიცია.
ექსპედიციაში სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად მონაწილეობენ...