02.10.2014

2014 წლის 2 ოტომბერს, 14:00 საათზე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში, სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი...

01.10.2014

30-31 ოქტომბერს ტემპუსის საერთაშორისო პროექტის ASPIRE-ის - ,,სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანების ჩართულობა საზაგადოებაში“, ფარგლებში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო...

01.10.2014

22-25 სექტემბერს ტემპუსის პროექტის - ,,სტუდენტთა კარიერული მომსახურების განვითარება საქართველოში“ (CASEDE), ფარგლებში გაიმართა საბოლოო შეხვედრა, თბილისში, საქართველოს...