აბიტურიენტთა საყურადღებოდ !!! მიიღე განათლება სახელმწიფოს დაფინანსებით

International Conference on “Modern Problems of Astrophysics-III ”

ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფორუმი

სტუდენტთა საყურადღებოდ! დაიწყო  2017-2018 ს/წლის  შემოდგომის სემესტრის მობილობა

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგები

ადრეული განვითარების (ჩარევის) პროგრამა-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 ს/წ ცხადდება მიღება სადოქტორო პროგრამებზე

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 ს/წ ცხადდება მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე

პირველკურსელთა საყურადღებოდ! დამატებითი პროგრამების არჩევისათვის

09.08.2017

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შეთანხმებულია უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები, შესაბამისი...

11.07.2017

სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტი თამარ კელაპტრიშვილი ერთ -...

06.07.2017

სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალ;ობის მეორე კურსის...