27.02.2015

2015 წლის 25 თებერვალს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტმა გამართა შეხვედრა დოქტორანტურის სტუდენტებთან. შეხვედრას უძღვებოდნენ...

27.02.2015

2015 წლის 27 თებერვალს, სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არასამთავრებო ორგანიზაციამ ,,ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის“ გამართა ქალი პოლიტიკოსების...

24.02.2015

2015 წლის 25 თებერვალს, სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სტუდენტური ერთობის - ,,ასე" - ს წარმომადგენლებმა და ქ. ახალციხის №1 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და...