ყურადღება! სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადდა მიღება

ყურადღება! სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გელით საუკეთესო შედეგების მქონე აბიტურიენტებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებზე. თქვენთვის გამოყოფილია 320 უფასო ადგილი!

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაკანტური აკადემიური  თანამდებობების დასაკავებლად  გამოცხადებულ კონკურსზე შემოსული  განცხადებების რაოდენობა

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

ყურადღება! სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2018 - 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს მიღებას  სამაგისტრო პროგრამებზე

ყურადღება! გამოცხადდა 2018-2019 ს/წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2018 - 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს მიღებას ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე ეთნოლოგიის მიმართულებებით

ყურადღება! სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ცხადდება კონკურსი შემდეგი მიმართულებით (ახალი)

 ძვირფასო აბიტურიენტებო! სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გიწვევთ აკრედიტებულ პროგრამებზე

 

18.07.2018

2018 წლის 18-19 ივლისს ERASMUS+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო...

13.07.2018

2018 წლის 12 ივლისს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პრეზიდენტის სარეზრვო ფონდის მხარდაჭერით დაიწყო სამოქალაქო ქმედების სკოლის სალექციო კურსი, რომელსაც...

12.07.2018

სტუდენტთა საყურადღებოდ! გთავაზობთ გერმანიაში, ვაიშენტეფან-ტრიდორფის უნივერსიტეტში უფასო სწავლას და სტიპენდიას. აღნიშნული უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ცნობილი უმაღლესი...