ინფორმაცია წითელას ვაქცინაციის შესახებ სტუდენტებში

 

მოსახლეობაში წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით, უმოკლეს ვადაში უნდა წარმოადგინოთ წითელას კომპონენტის შემცველი ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაცია (აცრის დამადასტურებელი სამედიცინო ცნობა). მიაკითხეთ თქვენს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში არსებულ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრებს!
სტუდენტების მხრიდან აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, უნივერსიტეტი განიხილავს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საკითხს;

გისურვებთ ჯანმრთელობას!

სწრაფი წვდომის ბანერები