ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ

ცხადდება კონკურსი:

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

 

მიმართულება დარგი/ქვედარგი აკადემიური თანამდებობა საშტატო ერთეულის რაოდენოაბა
ბიზნესის ადმინისტრირება საბუღალტრო აღრიცხვა ასოცირებული პროფესორი

1

 

 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

მიმართულება დარგი/ქვედარგი აკადემიური თანამდებობა საშტატო ერთეულის რაოდენოაბა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ენა ასისტენტ პროფესორი

1

 

 

საბუთების მიღების ვადა განისაზღვრა  2020 წლის 13 იანვრიდან – 27 იანვრამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2020 წლის 4 მარტს, შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება 1100 (ათასასი) ლარით.

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება 770 (შვიდასსამოცდაათი) ლარით.

იხ. საკონკურსო პირობები  და აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი, CV-ის ფორმაგანცხადების ფორმა   და კონკურსანტის ანკეტა.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში

მისამართზე:  ქ. ახალციხე, რუსთაველის    ქ. #113,  ოთახი #210.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 98 77 80 (გიული ზედგინიძე), 577 93 27 31 (ნანა ხითარიშვილი)