კითხვარი – დისტანციურად მუშაობის ეფექტურობის გაზომვა სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

კითხვარი  შევსებისთვის დაგჭირდებათ 3-4 წუთი.
გთხოვთ, დასმულ კითხვებზე აირჩიოთ ის პასუხი/პასუხები, რომლებიც თქვენ შეგესაბამებათ . გაითვალისწინეთ, რომ არ არსებობს სწორი და არასწორი პასუხები, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი პირადი შეხედულებები. ამიტომ, გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად გულწრფელი. კვლევა ანონიმურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ არ მოგიწევთ თქვენი სახელის ან გვარის დაწერა ან რაიმე პერსონალური ინფორმაციის მითითება.