სასწავლო პროცესების მართვის სისტემაში შესვლამდე აუცილებლად ყველა სტუდენტმა უნდა შეავსოს ერთ წუთიანი კითხვარი.
გთხოვთ  გადახვიდეთ თქვენს მიმართულებაზე, ჩამოშალეთ  მენიუ და აარჩიეთ შესაბამისი კურსი. 
მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ სასწავლო კურსების კვლევაში!