სამაგისტრო  პროგრამებზე მისაღები  სასპეციალიზაციო გამოცდბის შედეგები

იხილეთ სამაგისტრო  პროგრამებზე მისაღები  სასპეციალიზაცი გამოცდბის შედეგები (განმეორებითი რეგისტრაცია)