ჟურნალი “არავი”

    ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი.

   ჟურნალს ბეჭვდური სახით გამოსცემს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

        2018 წ.

  არავი 2(19) 2018
  არავი 1(18) 2018

       

        2017 წ.

  არავი 3-4(15-16) 2017
  არავი 3-4(15-16) 2017
  არავი 3-4(15-16) 2017
  არავი 5(17)2017
  არავი 1(13)2017
  არავი 2(14) 2017

       

       2016 წ.

  არავი 12-2016
  არავი 11-2016
  არავი 10-2016
  არავი 9-2016
  არავი 8-2016
  არავი 4-2016
  არავი 4-2016
  არავი 2-2016
  არავი 1-2016
  არავი 1-2016

სწრაფი წვდომის ბანერები