ადმინისტრაციული კორპუსი

  • ახალციხე, რუსთაველის N113
  • 0 (265) 22-19-90, 0 (265) 22-12-19.​
  • contact@sjuni.edu.ge

სწრაფი წვდომის ბანერები