მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019

ფესტივალის ფარგლებში (21-30 სექტემბერი, 2019 წ.) სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება შემდეგი ღონისძიებები:

1. გამოფენა – 21 სექტემბერი, 1000 სთ.

(2018 წლის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა უნივერსიტეტის მუზეუმში, I კორპუსი)

გამოფენა გაგრძელდება  21 სექტემბრიდან 30 სექტემბრამდე;

2. ღია კარის დღე, 23 სექტემბერი, 1200 სთ.

  • სტუდენტების შეხვედრა აბიტურიენტებთან და უფროსკლასელებთან.

ორგანიზატორი – სტუდენტური თვითმმართველობა

  •  ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება აგრონომიაში

ორგანიზატორი – ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტი

ჩატარდება ცდები  მემცენარეობაში თვალსაჩინოებისა და პრეპარატების გამოყენებით;

 3. ლექციები ქ. ახალციხის საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან 25 სექტემბერი, 1000 სთ.

უნივერსიტეტის პროფესორები ჩაატარებენ გასვლით საჯარო ლექციებს მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით

4. რესპუბლიკური ონომასტიკური კონფერნცია  –  „თანამედროვე ონომასტიკური პრობლემები“, 28-29 სექტემბერი.

(მოხსენებების სათაურების წარდგენის საბოლოო ვადაა 25 აგვისტო)

ღოისძიების ორგანიზატორი/თანაორგანიზატორი:   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია.

საკონტაქტო ინფორმაცია: samecniero@gmail.com; laliberidze@gmail.com

საკონტაქტო ტელ.:  591 411 267 ასოცირებული პროფესორი ლალი ბერიძე