სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი

 

 

მისია:   სტუდენტის და  კურსდამთავრებულის პროფესიულ განვითარებაზე, დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლაზე ზრუნვა;

 

მიზანი:  დაეხმაროს სტუდენტს, იპოვოს თავისი ინტერესების, ცოდნის და მისწრაფებების გათვალისწინებით სასურველი სამსახური.

 

ცენტრი სტუდენტებს სთავაზობს სხვადასხვა სერვისებს:

 

  • დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების განვითარებაში ხელშეწყობას;
  • სამომავლო საქმიანობისათვის საჭირო კომპეტენციებისა და გამოცდილების დაგროვებას, მრავალმხრივი და ხარისხიანი სოციალური კონტაქტების ჩამოყალიბების  ხელშეწყობას;
  • რეგიონის შრომის ბაზრის ტენდენციების  გათვალისწინებით, მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას / კონსულტირებას;
  • დასაქმებისათვის სხვადასხვა დოკუმენტაციის მომზადებაში დახმარებას; (CV,  სამორტივაციო წერილი,  რეკომენდაცია )
  • სხვადასხვა თემატური ღონისძიებების, ტრეინინგების, ვერქშოფების, დასაქმების ფორუმების შეთავაზებას;
 
 

ინდივიდუალური კონსულტაციები სტუდენტებისთვის

ყოველ ოთხშბათს 14:00-დან 16:00 საათამდე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სტუდენტთა კარიერული განითარების ცენტრი 110 ოთახი, მეორე კორპუსი, რუსთაველის 122 საკონტაქტო პირი: მერი სახამბერიძე ტელ.:(+995 591) 41 12 72 E-mail: merisakhamberidze@gmail.com

სწრაფი წვდომის ბანერები