ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსზე შემოსული განცხადებების რაოდენობა

 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 მიმართულება  დარგი /ქვედარგი                     ვაკანსია
აკადემიური თანამდებობა განცხადება
 

ჰუმანიტარული

მსოფლიოს ახალი და უახლესი ისტორია პროფესორი როინ  ყავრელიშვილი

 

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

 მიმართულება   დარგი /ქვედარგი                     ვაკანსია
აკადემიური თანამდებობა განცხადება
 

ბიზნესის ადმინისტრირება

საბუღალტრო აღრიცხვა პროფესორი გიორგი ბარბაქაძე
ეკონომიკა ეკონომიკა ასოცირებული პროფესორი ამალია შაყულაშვილი