ბრძანებები

ბრძანება #11 “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა წარმომადგენლის ასარჩევად არჩევნების დანიშვნის შესახებ”

ბრძანება #2-313 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #2-303 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ