ავტორიზაცია/აკრედიტაცია

საქართველოს მთავრობის დადგენილება სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რეორგანიზაციის შესახებ 04.04.2014

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 24.02.2014

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 26.02.2013

საგანმანათლებლო დაწესებულებების  ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 31.07.2012

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 13.09.2012