აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის

 

გერმანული მხარის სრული დაფინანსებით (სწავლის საფასური, სტიპენდია, დაზღვევა) აგრონომიის საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლებლად გიწვევთ აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს  ვეინსტეფან-ტრიზდორფის უნივერსიტეტი (Weihenstephan-Triesdorf (HSWT))

დაწყებულია რეგისტრაცია. საჭირო ინფორმაცია იხილეთ:
https://ima.hswt.de/de/studium/praktikum-19

სრული ინფორმაცია უნივერსიტეტისა და პროგრამის შესახებ იხილეთ:
https://ima.hswt.de/images/files/Sprachnachweise_Ru.pdf
https://ima.hswt.de/images/files/Sprachnachweise_De.pdf
https://ima.hswt.de/ru/studium-ru/praktik