აბიტურიენტთა რეგისტრაცია 2019-2020 სასწავლო წლისთვის

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

აბიტურიენტებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2019 წლის 2 სექტემბრიდან  25 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათკვირის გარდა), 10:00-დან 17:30


რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი2 ასლიუცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაშიპასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
  2. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათის ასლი;
  3. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტიატესტატი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაშიგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი განათლების აღიარებაზე;
  4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მხოლოდ  ვაჟებისთვის);
  5. ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია (CD).

შენიშვნა: თუ რეგისტრაციის პერიოდისთვის, აბიტურიენტს არ შესრულებია 18 წელი, აუცილებელია მშობლის (მეურვის ან მზრუნველის) მონაწილეობა რეგისტრაციის პროცესში.

რეგისტრაცია: უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი 303

მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 113;

ტელეფონი: 577 98 77 29, 577 98 77 84

ელ-ფოსტა: akhalkatsi@sjuni.edu.ge:   mpt77777@gmail.com;