სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში “უწყვეტი განათლების ცენტრში”  2018 წლის ოქტომბრიდან ფუნქციონირებს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები, რომელიც ახორციელებს მსმენელთა მომზადებას შემდეგ საგნებში:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა;
  • ზოგადი უნარები;
  • უცხოური ენა (ინგლისური);
  • ისტორია;
  • გეოგრაფია;

  აბიტურიენტთა მოსამზადებელ პროგრამებს უძღვებიან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები.

  მეცადინეობები ტარდება ქ.ახალციხეში, უნივერსიტეტის I და II  კორპუსში და დაბა ადიგენში.

  თითეული საგნის ღირებულება შეადგენს თვეში 25 (ოცდახუთი) ლარს და გადახდა ხორციელდება ყოველთვიურად.

  უნივერსიტეტი ახორციელებს აბიტურინტთათვის შემდეგი სახის შეღავათს:

  • ერთი ოჯახიდან ორზე მეტი აბიტურიენტის არსებობის შემთხვევაში, აბიტურიენტს უნახევრდება სწავლის საფასური;
  • სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახების აბიტურიენტები თავისუფლდებიან სწავლის საფასურის გადახდისაგან.

აბიტურიენტებს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შემთხვევაში, თუკი მათი აკადემიური მოსწრება იქნება A, B და  C  დონე, სტიპენდიის სახით, ეტაპობრივად დაუბრუნდებათ მათ მიერ გადახდილი მოსამზადებელი კურსების სწავლის საფასური.

 

 

აბიტურიენტთა ჩარიცხვა მოსამზადებელ ცენტრში მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

რეგისტრაცია ტარდება სექტემბერში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის “უწყვეტი განათლების ცენტრში”  მისამართზე:

ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. # 106, ოთახი 304;

საკონტაქტო პირი:  მანანა ობოლაშვილი        tel.: 577 98 77 11

                     

სწრაფი წვდომის ბანერები